Banner website algemeen Kerken 1024x368

Omgang met gegevens

Eindverantwoordelijk voor de parochiële administratie
Een parochie kent veel secretariële en administratieve werkzaamheden. Sommige zijn door het kerkelijk wetboek voorgeschreven, andere door wettelijke voorschriften of regelgeving van de bisschop of het bisdom. De pastoor en het bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede parochiële administratie. De administratie moet zorgvuldig bewaakt worden omdat er persoonlijke gegevens mee gemoeid zijn.

Belang van het bijhouden van de ledenadministratie

De Kerk is een gemeenschap van mensen. Een gemeenschap waar contacten worden gelegd en onderhouden. Waar zorg is voor elkaar en de leden worden geïnformeerd. Om dit goed te kunnen doen moeten de leden bij naam en toenaam gekend zijn. Daarom is het van belang dat namen, adressen en andere, pastorale gegevens worden bijgehouden in de ledenadministratie. De parochie kan verschillende doelgroepen een gepast aanbod doen en op basis van geregistreerde gegevens een pastoraat op maat bieden. Dit is van levensbelang voor een vitale parochie. Een belang dat alleen maar toeneemt gelet op de schaalvergroting van parochies waardoor priesters, diakens en pastoraal werkers de parochianen steeds minder persoonlijk kennen.

Het omgaan met Privacygegevens

Om binnen de parochie op een juiste wijze met privacygegevens om te gaan zijn er regels vastgelegd in een Reglement, dat aan is gepast naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens parochies 2018. 

Om kerkleden te informeren hoe er binnen onze parochie met gegevens wordt omgegaan is er een privacyverklaring beschikbaar: Privacyverklaring RK parochies versie 24 mei 2018 Parochie St. Franciscus van Assisië.

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht de informatie schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer (nieuwe) personen (voor het eerst) worden opgenomen in het RK ledenbestand en in onderstaande situaties moet aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt:

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel.
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat.
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de RK kerk.
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de RK Kerk.
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de RK Kerk.

Blog

Vrede en alle goeds!

Zondag 2 augustus luisteren we naar het verhaal, dat Jezus met vijf broden en twee vissen een grote mensenmenigte voedt. Het verhaal staat bekend als het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het komt in meerdere varianten voor in de evangeliën. Zondag van de hand van Mattheüs (14, 13-21). Het verhaal zit vol getallensymboliek. Er worden vijfduizend mannen gevoed, vrouwen en kinderen niet meegerekend (Dat is trouwens ook wat!). Vijf is het getal van de mens. Jezus is volledig mens. Mensen komen door hun ontmoeting met Jezus tot hun ware zelf. Hoe komt dat? Ik vermoed, dat dat veel te maken heeft met wat Jezus daarvoor doet. ‘Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen’. Waar mensen de hemel, God, bij hun dagelijks leven betrekken, weten zij zich niet alleen. God draagt hen. Dat maakt je sterk. Waar mensen zich zo uitspreken en het alledaagse zegenen, gaan ze positief, dankbaar, in het leven staan. Wie breekt en geeft, wie deelt van wat hij heeft, zijn of haar vreugde en verdriet, datgene waarmee hij of zij een ander van dienst kan zijn, verbindt, zorgt, helpt. Dat geeft diepe zin, blijdschap en tevredenheid aan jouw en andermans leven. Jezus moedigt zijn leerlingen, die zich te klein voelen, aan zo ook te doen: ‘Geven jullie ze maar te eten’. Hij heeft vertrouwen in ons. Wij kunnen dat wonder ook laten gebeuren.

BlogPastoraal werker Frank de Heus

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


Laatste dienst


Wanneer u op de foto klikt, krijgt u specifieke informatie over deze kerk en over de locatie.

Bonifatiuskerk 1 Buurse 2 Marcellinuskerk 2 Pancratiuskerk 052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03
 Bonifatiuskerk        

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*