Banner website algemeen Kerken 1024x368

Afb. labyrint ChartresSpiritualiteit heeft met 'Spirit' te maken. Grondwoorden die meeklinken in de betekenis van spiritualiteit zijn het Latijnse ‘spiritus’ en het Bijbelse 'pneuma' (Grieks) of 'ruach' (Hebreeuws), dat 'wind', 'adem', 'geest' betekent. 
 
Zoals de wind waait waarheen zij gaat en van alles in beweging zet, zo gaat het ook met de heilige Geest. De Geest laat ons, mensen, niet onberoerd. Christenen verstaan zichzelf als mensen, gedreven door de Geest. Spiritualiteit zegt iets uit over wat jou drijft in jouw leven.
 
De spiritualiteit van mensen kent een innerlijke kant en een kant die meer naar buiten is gericht. Waar mensen de weg naar binnen gaan, gaan ze de weg van verstilling, meditatie, gebed, beschouwing. Waar mensen de weg naar buiten gaan, trekken ze de wereld in om hun medemens actief van dienst te zijn.
 
Voor beide manieren van leven is plek in onze parochie. Je kunt deelnemen aan vieringen, gebedsstonden, het sacramentele leven, maar je kunt je vanuit de parochie ook actief inzetten voor de wereld. We bieden daartoe mogelijkheden voor jong en oud, voor traditioneel katholieken en voor oecumenisch ingestelde mensen, voor wie iets wil weten van vroeger of voor wie op zoek is naar de diepste kern van zijn of haar eigen geloof nu, in deze tijd.
 
Wie ben ik zelf? Wat geloof ik? Hoe moet of kan ik kijken naar wat de traditie mij aanreikt aan Bijbelverhalen, rituelen, sociale leer, heiligenverhalen en wat al niet meer? Hoe kan 'geloven' mij helpen in mijn leven? In de parochie is ruimte om op zoek te gaan naar eigen antwoorden. Wij zijn zelf een zoekende gemeenschap. Zoekend naar de ontmoeting met God, met onszelf en met elkaar. Wij willen mensen in staat stellen hun eigen leven en wereld vorm te geven in deze tijd, met het oog op de toekomst, door hen bekend en vertrouwd te maken met de praktijk van het christelijk geloven, de persoonlijke omgang met God, en door hen deel te laten nemen aan de rituelen en vieringen in onze geloofsgemeenschap.

Blog

Vrede en alle goeds!

Zondag 2 augustus luisteren we naar het verhaal, dat Jezus met vijf broden en twee vissen een grote mensenmenigte voedt. Het verhaal staat bekend als het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het komt in meerdere varianten voor in de evangeliën. Zondag van de hand van Mattheüs (14, 13-21). Het verhaal zit vol getallensymboliek. Er worden vijfduizend mannen gevoed, vrouwen en kinderen niet meegerekend (Dat is trouwens ook wat!). Vijf is het getal van de mens. Jezus is volledig mens. Mensen komen door hun ontmoeting met Jezus tot hun ware zelf. Hoe komt dat? Ik vermoed, dat dat veel te maken heeft met wat Jezus daarvoor doet. ‘Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen’. Waar mensen de hemel, God, bij hun dagelijks leven betrekken, weten zij zich niet alleen. God draagt hen. Dat maakt je sterk. Waar mensen zich zo uitspreken en het alledaagse zegenen, gaan ze positief, dankbaar, in het leven staan. Wie breekt en geeft, wie deelt van wat hij heeft, zijn of haar vreugde en verdriet, datgene waarmee hij of zij een ander van dienst kan zijn, verbindt, zorgt, helpt. Dat geeft diepe zin, blijdschap en tevredenheid aan jouw en andermans leven. Jezus moedigt zijn leerlingen, die zich te klein voelen, aan zo ook te doen: ‘Geven jullie ze maar te eten’. Hij heeft vertrouwen in ons. Wij kunnen dat wonder ook laten gebeuren.

BlogPastoraal werker Frank de Heus

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


Laatste dienst


Wanneer u op de foto klikt, krijgt u specifieke informatie over deze kerk en over de locatie.

Bonifatiuskerk 1 Buurse 2 Marcellinuskerk 2 Pancratiuskerk 052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03
 Bonifatiuskerk        

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*