Banner website algemeen Kerken 1024x368

In onze parochie bestaat een Caritasinstelling die wil omzien naar mensen, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Daarbij wordt niet gekeken naar de levensovertuiging van de betrokkene. Caritas betekent immers: Christelijke liefde, naastenliefde over alle grenzen heen. Ook die van de kerk. We zijn graag bereid te helpen waar dat nodig is.

De decembermaand is voor ieder een dure maand zegt men. Er zijn ook mensen, in ons dorp, in onze wijk, die het altijd financieel zwaar hebben. Misschien bent u dat zelf wel. Zo zwaar, dat het u slapeloze nachten bezorgt. Je kunt er niet nog een (onverwachte) onkostenpost bij krijgen. Dan weet je het echt niet meer.

Herkent u zichzelf hierin, dan willen wij er voor u zijn. U kunt contact opnemen met een van onze pastores. U kunt via een telefoontje of e-mail vragen om een huisbezoek. Naast telefoon of e-mail zijn de pastores eveneens aanspreekbaar rond vieringen en andere samenkomsten. U kunt de Parochiële Caritas (PCI) ook rechtstreeks bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kent u iemand in uw omgeving, waarvan u weet: hier is opvang en hulp nodig, dan kunt u dit vertrouwelijk aan ons melden.

De PCI van onze parochie doet haar werk op grond van de christelijke opdracht om naar alle mensen om te zien, die op enigerlei wijze in (financiële) nood geraakt zijn of in nood dreigen te geraken. Ongeacht hun levensovertuiging. Behalve hulpverlening ziet zij het ook als haar taak om, waar mogelijk, preventief te handelen. De Caritas kan zonodig overleggen met overheden en instanties voor sociale en maatschappelijke hulpverlening. Deze instanties werken in voorkomende gevallen in goede collegiale verhouding samen met instanties vanuit andere geloofsrichtingen en levensovertuigingen.

Met vriendelijke groet,
bestuur Parochiële Caritas.

Blog

Vrede en alle goeds!

Zondag 2 augustus luisteren we naar het verhaal, dat Jezus met vijf broden en twee vissen een grote mensenmenigte voedt. Het verhaal staat bekend als het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het komt in meerdere varianten voor in de evangeliën. Zondag van de hand van Mattheüs (14, 13-21). Het verhaal zit vol getallensymboliek. Er worden vijfduizend mannen gevoed, vrouwen en kinderen niet meegerekend (Dat is trouwens ook wat!). Vijf is het getal van de mens. Jezus is volledig mens. Mensen komen door hun ontmoeting met Jezus tot hun ware zelf. Hoe komt dat? Ik vermoed, dat dat veel te maken heeft met wat Jezus daarvoor doet. ‘Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen’. Waar mensen de hemel, God, bij hun dagelijks leven betrekken, weten zij zich niet alleen. God draagt hen. Dat maakt je sterk. Waar mensen zich zo uitspreken en het alledaagse zegenen, gaan ze positief, dankbaar, in het leven staan. Wie breekt en geeft, wie deelt van wat hij heeft, zijn of haar vreugde en verdriet, datgene waarmee hij of zij een ander van dienst kan zijn, verbindt, zorgt, helpt. Dat geeft diepe zin, blijdschap en tevredenheid aan jouw en andermans leven. Jezus moedigt zijn leerlingen, die zich te klein voelen, aan zo ook te doen: ‘Geven jullie ze maar te eten’. Hij heeft vertrouwen in ons. Wij kunnen dat wonder ook laten gebeuren.

BlogPastoraal werker Frank de Heus

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


Laatste dienst


Wanneer u op de foto klikt, krijgt u specifieke informatie over deze kerk en over de locatie.

Bonifatiuskerk 1 Buurse 2 Marcellinuskerk 2 Pancratiuskerk 052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03
 Bonifatiuskerk        

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*